Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyPierwsza szansa dla języka niemieckiego – turystycznie! D...

Pierwsza szansa dla języka niemieckiego – turystycznie! Dla każdego i w każdym wieku. Teza przewodnia: Niemiecki?.. to taki łatwy język! (poziom A1) - DE

Dane kursu

Numer kursu: J/0213
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Ścieżka edukacyjna: Języki nowożytne
Poziom językowy: A1 - sprawdź
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Autor kursu: mgr Teresa Röhr

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku polskim i niemieckim na poziomie A1.

Rozpoczynamy naukę języka niemieckiego mając zamiar odwiedzić kraje niemieckojęzyczne.  Ćwiczymy konwersacje niezbędne turystom. Chcę, uczę się, mówię! Widzę efekty mojej nauki! Porozumiem się!
Kurs ilustrowany informacjami  w zakresie polsko-niemieckich podobieństw i różnic zwyczajowych.

 1. Zapoznajemy się z językiem poprzez:
  • słuchanie,
  • rozumienie,
  • mówienie,
  • pisanie.
 2. Nawiązujemy rozmowę, poznajemy zwroty grzecznościowe i inne przydatne w konwersacjach ogólnych i typowo turystycznych.
 3. Ćwiczymy rozumienie informacji usłyszanych.
 4. „Kinderstube” i polsko-niemieckie nieporozumienia obyczajowe.
 5. Poznajemy gramatyke niezbędną do konwersacji:  
  • koniugacja czasowników regularnych, posiłkowych i wybranych form czasowników modalnych,
  • deklinacja rzeczownika niezbędna w turystyce - użycie rodzajników: ze środkami transportu, nazwami geograficznymi,  posiłkami,
  • czas przeszły Perfekt w codziennej konwersacji.

 

Konwersatorium, ćwiczenia, 30 godzin

Cel ogólny

Zdobycie podstawowych wiadomości językowych niezbędnych turyście w krajach niemieckojęzycznych.

Cele szczegółowe

 1. Poznanie podstawowego słownictwa przydatnego podczas turystycznych wojaży (przedstawienie się i formułowanie pytań w celu uzupełnienia informacji organizacyjnych).
 2. Poznanie podstawowych terminów geograficznych oraz znajdowanie i rozumienie turystycznych ofert internetowych.
 3. Zdobycie umiejętności rozumienia pisemnych informacji: orientacja na dworcu, lotnisku, poczcie, itp.
 4. Zdobycie i zastosowanie umiejętności konwersacyjnych w konkretnych sytuacjach np. zapytanie o drogę, itp.
 5. Zdobycie wiedzy na temat wybranych atrakcji turystycznych i zabytków w krajach niemieckojęzycznych.

Korzyści dla słuchaczy

 1. Mówienie po niemiecku bez lęku i bariery językowej, ale ze świadomością własnych umiejętności i kompetencji językowych.
 2. Systematyzacja i uzupełnienie wiedzy językowej, poznanie słownictwa i struktur gramatycznych przydatnych podczas pobytu turystycznego.
 3. Poznanie słownictwa w zakresach tematycznych: opowiadanie o własnej rodzinie, podróże, hotele, rezerwacja biletów, szukanie noclegów itp., polsko-niemiecki krąg kulturowy, potrzeby medyczne.
 4. Poznanie różnych rodzajów ćwiczeń fonetyczno-leksykalnych umożliwiających większą sprawność językową.
 5. Pogłębienie i zastosowanie  wiedzy leksykalnej i gramatycznej uczestników kursu i w konsekwencji bardziej świadome wybory form i struktur gramatycznych w procesie komunikowania się w języku niemieckim.
 6. Stymulowanie refleksji i zainteresowania uczestników kursu na temat własnych możliwości praktycznego zastosowania języka niemieckiego – krótki czas nauki a duży efekt poznawczy.