Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaJesień średniowiecza

Jesień średniowiecza

Dane kursu

Zapisy na kurs są niedostępne
Numer kursu: K/0171
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Ścieżka edukacyjna: Historia
Liczba godzin: 30
Cena kursu: 200.00 zł jedyne 6.67 zł/godzina
Cena egzaminu:
nieobowiązkowy
180.00 zł
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Historyczny
Autor kursu: mgr Marcin Bogusz

Grupy kursu

Numer grupy: K/0171/1
Trymestr: 3/2013/2014
Prowadzący: mgr Marcin Bogusz
Terminy: od 16 kwietnia 2014
do 23 lipca 2014
Zajęcia: środa: od 18:15 do 20:00

Miejsce odbywania się zajęć: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa.

Uwaga! W trakcie zajęć przewidziane jest 10 minut przerwy.

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Opis kursu

Późne średniowiecze było czasem niezwykłym. Okres, którego początków możemy doszukiwać się w wieku XIV ukształtował nową postawę człowieka wobec świata. Jest to czas, kiedy we Włoszech krytycznie zaczęto czytać starożytnych pisarzy i starano się odtworzyć ich specyficzną łacinę.


Na północ od Alp kultura rozwijała się w innym kierunku – ośrodkami kulturotwórczymi stały się dwory, których wystawne ceremoniały i wspaniała oprawa jest świadectwem niezwykłego rozkwitu twórczości artystycznej i dążenia do jak najmocniejszego podkreślenia statusu mecenasów.


Celem zajęć jest pokazanie i interpretacja jak największej ilości źródeł pisanych, ikonograficznych i materialnych, które są świadectwami różnych procesów zachodzących w społeczeństwie późnośredniowiecznym. Wynikiem tego założenia jest tematyka zajęć – na każdym kolejnym spotkaniu poruszane będą różne zagadnienia. Zazwyczaj punktem wyjścia do rozważań będzie tekst, którego podbudowę stanowić będzie materiał ikonograficzny.

Zajęcia będą mieć charakter konwersatorium z elementami wykładu wzbogaconego prezentacją multimedialną.

Program zajęć:

 1. Czy możemy mówić o jesieni średniowiecza?
 2. Późny gotyk.
 3. Ceremoniał monarszy w późnym średniowieczu.
 4. Życie na dworze.
 5. Sztuka sepulkralna.
 6. Nagrobek Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka.
 7. Dziwność, inność, karnawał, świat na opak.
 8. Petrarka w podróży.
 9. Pielgrzymki do Rzymu.
 10. Późnośredniowieczny kult relikwii.
 11. Sobór w Konstancji.
 12. Przedstawienia nagiego Chrystusa – wierność naturze czy ilustracja teologicznego dogmatu?
 13. Pismo w późnym średniowieczu.
 14. Rządy Kazimierza Jagiellończyka w Królestwie Polskim.
 15. Kult obrazów w późnym średniowieczu.


Konwersatorium z elementami wykładu, 30 godzin

Cel ogólny

Celem kursu jest ukazanie Słuchaczom różnych aspektów kultury późnego średniowiecza.

Cele szczegółowe

 • ukazanie przemian społeczno-politycznych w późnym średniowieczu,
 • wskazanie najważniejszych cech kultury średniowiecznej,
 • ukazanie centrów kształtujących uniwersum człowieka późnego średniowiecza,
 • pokazanie różnych nośników kultury oraz różnych metod ich interpretacji,
 • wskazanie niejednolitości i różnych dróg rozwoju kultury średniowiecznej,
 • zapoznanie z różnymi typami źródeł do historii średniowiecznej.

Korzyści dla słuchaczy

Słuchacze:

 • nabiorą umiejętności krytycznej analizy i interpretacji tekstu źródłowego,
 • poznają najważniejsze ośrodki kształtujące kulturę pełnego średniowiecza,
 • poznają różne aspekty kultury Europy w XIV–XVI wieku,
 • będą charakteryzować „człowieka średniowiecza”,
 • poznają najważniejsze gatunki literackie, twórców oraz zabytki kultury materialnej powstałe w późnym średniowieczu,
 • poznają metody badania przeszłości oraz najnowsze szkoły humanistyki.