Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaWykładowcy UOUW

dr Dobromir Dziewulak

Wydział Pedagogiczny
Data aktualizacji informacji: 10 lipca 2015 14:25

Dobromir Dziewulak - doktor nauk humanistycznych

Działalność naukowo-dydaktyczna:

 •     studia doktoranckie w Uniwersytecie w Strasburgu,
 •     wykładowca Uniwersytetu w Genewie i Strasburgu,
 •     adiunkt Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego,
 •     członek Zespołu Rektorskiego ds. Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim


Działalność urzędnicza:

 • sekretarz polskiej delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,
 • wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Sejmu RP,
 • Konsul Generalny RP w Kanadzie,
 • ekspert Biura Analiz Sejmowych.

Publikacje zwarte:

1. „Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej", Wydawnictwa UW, W-wa 1994.
2. „Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej” (wyd. 2), Wydaw. Akadem. „Żak”,W-wa 1995.
3. „Systemy szkolne państw Unii Europejskiej”, Wydaw. Akademickie „Żak”, W-wa 1997.
4. "Słownik parlamentarny pol.-ang.-franc.-niem." (współred.), Wydawnictwo Sejmowe, 2011.
5. Inne publikacje:

 • artykuły (75),
 • ekspertyzy dla Sejmu RP (331),
 • hasła polskie do encyklopedii (15),
 • hasła obcojęzyczne do słownika (80)
 • recenzje (8),
 • tłumaczenia (1).

 

Ikona dr Dobromir Dziewulak w trymestrze 3/2015/2016 prowadzi następujące kursy