Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaWykładowcy UOUW

dr Dobromir Dziewulak

Wydział Pedagogiczny
Data aktualizacji informacji: 11 lipca 2014 16:45
Dobromir Dziewulak, doktor nauk humanistycznych

Działalność naukowo-dydaktyczna:
  • studia doktoranckie w Uniwersytecie w Strasburgu,
  • wykładowca Uniwersytetu w Genewie i Strasburgu,
  • adiunkt Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Działalność urzędnicza:
  • sekretarz polskiej delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,
  • wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Sejmu RP,
  • Konsul Generalny RP w Kanadzie,
  • ekspert Biura Analiz Sejmowych.

 

Publikacje zwarte:
1/. „Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej", Wydawnictwa UW, W-wa 1994.
2/. „Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej” (wyd. 2), Wydaw. Akadem. „Żak”,W-wa 1995.
3/. „Systemy szkolne państw Unii Europejskiej”, Wydaw. Akademickie „Żak”, W-wa 1997.
4/. "Słownik parlamentarny pol.-ang.-franc.-niem." (współred.), Wydawnictwo Sejmowe, 2011.
5/. Inne publikacje:
..........................artykuły (73),

..........................ekspertyzy dla Sejmu RP (321),
..........................hasła polskie do encyklopedii (15),
..........................hasła obcojęzyczne do słownika (80)
..........................recenzje (8),
..........................tłumaczenia (1).

Ikona dr Dobromir Dziewulak w trymestrze 1/2014/2015 prowadzi następujące kursy