Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaWykładowcy UOUW

dr Dobromir Dziewulak

Wydział Pedagogiczny
Data aktualizacji informacji: 2 marca 2015 16:21

Dobromir Dziewulak, doktor nauk humanistycznych

 

Działalność naukowo-dydaktyczna:

  • studia doktoranckie w Uniwersytecie w Strasburgu,
  • wykładowca Uniwersytetu w Genewie i Strasburgu,
  • adiunkt Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego,
  • członek Zespołu Rektorskiego ds. Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim

 

Działalność urzędnicza:

  • sekretarz polskiej delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,
  • wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Sejmu RP,
  • Konsul Generalny RP w Kanadzie,
  • ekspert Biura Analiz Sejmowych.

Publikacje zwarte:

1/. „Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej", Wydawnictwa UW, W-wa 1994.

2/. „Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej” (wyd. 2), Wydaw. Akadem. „Żak”,W-wa 1995.

3/. „Systemy szkolne państw Unii Europejskiej”, Wydaw. Akademickie „Żak”, W-wa 1997.

4/. "Słownik parlamentarny pol.-ang.-franc.-niem." (współred.), Wydawnictwo Sejmowe, 2011.

5/. Inne publikacje:

..........................artykuły (75),

..........................ekspertyzy dla Sejmu RP (331),

..........................hasła polskie do encyklopedii (15),

..........................hasła obcojęzyczne do słownika (80)

..........................recenzje (8),

..........................tłumaczenia (1).

Ikona dr Dobromir Dziewulak w trymestrze 3/2014/2015 prowadzi następujące kursy