dr Michał Mijal

Wydział Zarządzania

dr Michał Mijal – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Teorii i Metod Organizacji WZ UW. Zajmuje się społecznymi aspektami zarządzania oraz uwarunkowaniami działań organizatorskich. Autor wielu artykułów dotyczących m.in. migracji pracowniczych, zagadnień własnościowych na rynku lotniczym, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wykorzystania gier i symulacji w zarządzaniu. Obecnie prowadzi liczne badania w tym ostatnim obszarze. Trener w zakresie zarządzania i komunikacji interpersonalnej, z doświadczeniami zawodowymi zdobywanymi m.in. w firmach Alpha-Rho Consulting, BOC GmbH, TESCO i PSA Finance. Kierownik organizacyjny projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych w ramach POKL i 7 PR.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Gry szkoleniowe w praktyce

Opis kursu

Management in Practice – menedżerskie studia przypadku

Opis kursu