dr Małgorzata Sokołowicz

Wydział Neofilologii

Małgorzata Sokołowicz - jest potrójnym filologiem. Ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim filologię francuską, polską i angielską. W 2011 obroniła w Instytucie Romanistyki UW rozprawę doktorską „La Catégorie du héros romantique dans la poésie française et polonaise au XIXe siècle”.
Od 2005 roku prowadzi zajęcia z języka francuskiego oraz literatury francuskiej na UW a od 2013 roku jest etatowym pracownikiem Instytutu Romanistyki. Z Uniwersytetem Otwartym współpracuje natomiast od 2012 roku.
Naukowo interesuje się komparatystyką, związkami między literaturami (głównie poezją) różnych krajów, relacjami między malarstwem a literaturą oraz motywami Orientu w literaturze i sztuce. A już niekoniecznie naukowo bardzo lubi uczyć się języków obcych, podróżować i poznawać nieznane. Znalazła się w gronie najlepszych Wykładowców w roku akademickim 2015/2016, nagrodzonych na podstawie ankiet ewaluacyjnych Słuchaczy.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

(Nie) tylko Francja! Konwersatoryjny kurs języka francuskiego (poziom B2)

Opis kursu