mgr Daniel Mańkowski

Wydział Prawa i Administracji

mgr Daniel Mańkowski - kryminalistyk, prawnik. Doktorant w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z kryminalistycznymi badaniami broni palnej, oraz problematyce śledczych oględzin miejsca zdarzenia oraz ich rekonstrukcji. Interesuje się antropologią oraz archeologią oraz możliwościami wykorzystania tych nauk na potrzeby szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Za cel prowadzonych zajęć stawia sobie pokazanie Słuchaczom, jak bardzo obraz pracy organów ścigania kreowany przez media rożni się od rzeczywistości. Znalazł się w gronie najlepszych Wykładowców w roku akademickim 2015/2016, nagrodzonych na podstawie ankiet ewaluacyjnych Słuchaczy.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

ABC Kryminalistyki – czyli o wykrywaniu przestępstw słów kilka

Opis kursu

Crime Scene Investigation – oględziny miejsca zdarzenia w praktyce (śledczej)

Opis kursu