dr hab. Andrzej Hennel

Uniwersytet Otwarty

Urodzony w 1949 r., dr hab. fizyki doświadczalnej ciała stałego, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1971-2001 (od 1992 roku profesor UW). Pomysłodawca, twórca i pierwszy dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych UW w latach 1992-2001. Pracownik Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu w latach 1978-1980 oraz Massachusetts Institute of Technology w Cambridge (USA) w latach 1984-1986. Autor i tłumacz szeregu tekstów naukowych i popularno - naukowych oraz audycji radiowych. Hobbysta genealog, polski Kurator największego internetowego drzewa genealogicznego świata – „Geni”.

Znalazł się w gronie najlepszych Wykładowców w roku akademickim 2016/2017 oraz 2020/2021, nagrodzonych na podstawie ankiet ewaluacyjnych Słuchaczy.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

W poszukiwaniu przodków – jak odkrywać i utrwalać historie rodzinne – kurs online

Opis kursu

Bomby, szpiedzy i uczeni – kurs online

Opis kursu