dr Jarosław Łachnik

Wydział Polonistyki

dr Jarosław Łachnik – językoznawca, adiunkt w Zakładzie Leksykologii, Stylistyki Teoretycznej i Kultury Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego. Prowadzi wykłady ze stylistyki i ćwiczenia z kultury języka oraz językowego opracowania tekstu naukowego na polonistycznych studiach licencjackich i magisterskich, a także zajęcia z poprawności (także w tekstach specjalistycznych) i etykiety językowej oraz komunikacji dla redaktorów merytorycznych, językowych, korektorów i pracowników administracji publicznej. Jest autorem publikacji dotyczących języka prawnego, stylu urzędowego oraz słowotwórstwa formalnego. Znalazł się w gronie najlepszych Wykładowców w roku akademickim 2016/2017, nagrodzonych na podstawie ankiet ewaluacyjnych Słuchaczy.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Poprawność językowa w tekstach specjalistycznych – część II

Opis kursu

Poprawność językowa w tekstach użytkowych – część II

Opis kursu

Redakcja językowa tekstu i edytorstwo dla zaawansowanych

Opis kursu

Leksyka a/i stylistyka (ujęcie poprawnościowe)

Opis kursu