dr Sylwia Kossakowska-Pisarek

Szkoła Języków Obcych

Sylwia Kossakowska-Pisarek - doktor, starszy wykładowca Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Instytu Anglistyki, UW oraz Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH.
Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego prawniczego i biznesowego oraz w przygotowywaniu do egzaminów TOLES, ILEC i LCCI. Współautorka podręcznika do nauki języka angielskiego prawniczego „Key Legal Words”, (2004), wyd. WSPiZ. Specjalizuje się w nauczaniu słownictwa z zakresu j. angielskiego prawniczego i biznesowego.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Jestem obywatelem świata! – angielski dla ludzi aktywnych i otwartych (poziom A1)

Opis kursu