mgr Daniel Ziembicki

Wydział Neofilologii

mgr Daniel Ziembicki - absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorant w Katedrze Lingwistyki Formalnej. Współpracuje z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się przede wszystkim semantyką, inżynierią języka, filozofią języka oraz teorią argumentacji. Pracę doktorską pisze na temat wyrażeń epistemicznych.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Argumentacja w przestrzeni publicznej

Opis kursu

"Co chcesz przez to powiedzieć?" – czyli ćwiczenia z analizy wypowiedzeń

Opis kursu

Debaty publiczne w teorii i praktyce

Opis kursu