dr Robert Gawkowski

Archiwum UW

dr Robert Gawkowski – absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik naukowy Archiwum UW, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii. Przedmiotem Jego badań jest historia sportu i turystyki ze szczególnym naciskiem na czasy 20-lecia międzywojennego i okres okupacji. Interesuje Go współpraca  narodów na niwie sportowej. Bada także wpływ polityki na sport. Autor 10 książek z tej tematyki, m.in. nagrodzonej w konkursie na najlepsze Varsaviana (2008 r.) Encyklopedii klubów sportowych Warszawy i najbliższych okolic w latach 1918-39 oraz Futbol dawnej Warszawy, a także popularnej Sport w II RP. W latach 2006-2014 wykładowca Historii Kultury Fizycznej na kilku uczelniach, m.in.: UKSW, AWF, a także UW. Od lat z zaangażowaniem zgłębia dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, co zaowocowało nagrodą Klio dla najlepszych książek historycznych (2015 r.) za książkę: Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk. Jest autorem jednego z tomów Monumenta Universitatis Varsoviensis pt: Poczet rektorów UW (2016 r.). W latach 2014-2017 zasiadał w Komitecie Obchodów 200-lecia UW. Współautor emitowanych na falach programu I Polskiego Radia cyklu programów Historia z indeksem w tle. Juror w kapitule dwóch konkursów historycznych: im. Stanisława Herbsta i im. Hanny Szwankowskiej.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

10 historii, które zmieniły świat

Opis kursu

Lata 20., lata 30. – osiągnięcia i porażki II RP

Opis kursu

Z plecakiem i piłką przez wieki – o historii turystyki i sportu w Polsce – kurs rodzinny

Opis kursu