mgr Stanisław Świtlik

Wydział Neofilologii

mgr Stanisław Świtlik ‒ absolwent filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz literaturoznawstwa XVIII wieku na paryskiej Sorbonie (Université Paris-Sorbonne), stypendysta rządu francuskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Neofilologii UW w zakresie piśmiennictwa utopijnego awanturników Oświecenia. Doświadczenie w nauczaniu języka francuskiego jako języka obcego nabył prowadząc zajęcia w Instytucie Romanistyki UW, w szkołach językowych, liceach publicznych i społecznych. Język francuski traktuje jako narzędzie, które pozwala odczytywać rzeczywistość z perspektywy przeszłości i przyszłości.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

„Pozdrowienia z Francji!” Konwersacyjny kurs języka francuskiego, część III (poziom B2)

Opis kursu