mgr Kamil Iwandowski

Uniwersytet Otwarty

mgr Kamil Iwandowski – absolwent Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, na którym ukończył kierunek polityka społeczna o specjalności rozwój lokalny. Studiował w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW na kierunku samorząd terytorialny.
Z samorządem lokalnym związany od 2008 r., były pracownik urzędu podwarszawskiego miasta, facylitator debat publicznych, uczestnik programu Masz Głos Masz Wybór, społecznik, aktywnie uczestniczył w lokalnych wyborach samorządowych w 2010 i 2014 r.
Jego zainteresowania oscylują wokół samorządu terytorialnego, rozwoju lokalnego, procesów decyzyjnych, liderstwa lokalnego.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

A to właśnie jest samorząd – z gminą "na ty"

Opis kursu