prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Centrum Nauk Sądowych

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – profesor nauk prawnych, w latach 2001–2008 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, w latach 2008 – 20016 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego.  

Wybrane publikacje polskie:

 • Podstawy kryminalistyki ogólnej (współautor Zbigniew Czeczot), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989,
 • Alibi. Problematyka kryminalistyczna, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1993,
 • Proces amerykański: Problematyka śledcza, Wyd. Comer, Torun 1996,
 • Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków I wyd. 1998, II wyd. 2000,
 • Problemy Współczesnej Kryminalistyki (red.) tomy I – XII, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996 – 2008.

Zainteresowania:

 • taktyka kryminalistyczna, w szczególności w aspekcie prowadzenia czynności procesowych oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych,
 • problematyka alibi,
 • badania dokumentów i pisma ręcznego,
 • procedura karna w części dotyczącej dowodów,
 • problematyka biegłych i wydawania przez nich opinii, teoria opiniowania, przesłuchanie biegłego.
 • Proces amerykański i prawo policyjne w USA.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

10 historii, które zmieniły świat

Opis kursu