mgr Adam Rosłan

Instytut Filozofii

mgr Adam Rosłan – urodzony w Warszawie 1972 roku. Absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z roku 1997 (obecnie Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego). Tytuł pracy magisterskiej: "Rozumienie istnienia w Summa contra gentiles Tomasza z Akwinu". (opublikowana w  wersji książkowej prze z wydawnictwo Semper w roku 1999). Aktualnie od października 2016 roku studia doktoranckie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dysertacja ma dotyczyć metafizyki zła w teologii i filozofii Tomasza z Akwinu. Opublikowane tłumaczenia z łaciny tekstów takich autorów jak: Anzelm z Canterbury, Jan z Salisbury, Albert Wielki, Tomasz z Akwinu oraz książki Hilaire'go Belloc'a: "Esej o przywróceniu własności". Przewodnik miejski po Warszawie.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Dzieje metafizyki klasycznej, główne stanowiska i spory

Opis kursu