dr Hieronim Grala

Wydział "Artes Liberales"

dr Hieronim Grala – absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1980-2013 pracownik Instytutu Historycznego UW, obecnie starszy wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Do Jego zainteresowań należą m.in. historia Rusi i Państwa Moskiewskiego (XVI-XVII w.), historia Bizancjum, dzieje stosunków polsko-rosyjskich, historia dyplomacji i wywiadu w późnym średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej, kultura rosyjska, historia Polaków w Rosji (XVI-XX w.).  Członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN (od 2016). Profesor honorowy Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa (MAEL) od 2011 r. ;  członek zagraniczny Academy of Journalism of Kazakhstan (od 2015). W latach 1995-1997 członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, od 1996 członek Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN (obecnie: Komisja Historyków Polski i Rosji). Przewodniczący Zarządu Fundacji  Naukowej Przyjaciół Instytutu Historii UW „Klio” w latach 1991-2000. Założyciel, wydawca i redaktor naczelny serii Monumenta historica res gestas Europae Orientalis illustrantia. Fontes XV-XVII saec. (Warszawa-Moskwa, od 1995). W latach 2000-2005 konsul w Konsulacie Generalnym RP w Petersburgu, a od 2005 r.  I radca Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej. W latach 2000-2005 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Petersburgu, a w latach 2005-2009 dyrektorem Instytutu Polskiego w Moskwie.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

10 historii, które zmieniły świat

Opis kursu

Polska a Rosja – dzieje niełatwego sąsiedztwa

Opis kursu