prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej

Instytut Historyczny

prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej - absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1979 r. pracownik Instytutu Historycznego UW. W latach 1999-2002 prorektor UW. Przedmiotem Jego badań jest historia najnowsza. W latach 1994-1995 Gastprofessor na Uniwersytecie Filipa w Marburgu, w 2004-2005 na Uniwersytecie Schillera w Jenie. Przewodniczący Rady Naukowej Domu Historii Europejskiej w Brukseli. 2010-2016 współdyrektor Imre Kertész Kolleg w Jenie. Redaktor naczelny serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, wydawanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (od 2005 r. do 2017 r. 23 tomy). Autor licznych publikacji, m.in. Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1944 (1985), Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1947 (1990), Niemcy w Polsce 1945 - 1950. Wybór dokumentów, t. I-III, Warszawa 2000-2001 (red. wraz z Hansem Lembergiem), Der Warschauer Aufstand 1944, (2001); Okrągły stół. Dokumenty i materiały, t. I-IV, (2004, red. wraz z Andrzejem Garlickim), Geschichte Polens im 20. Jahrhundert, (2010), Nasza wojna. Tom 1: Imperia 1912-1916 (2015, współautor wraz z Maciejem Górnym). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014).

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

10 historii, które zmieniły świat

Opis kursu