dr hab. prof. UW Michał Janocha

Wydział "Artes Liberales"

bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW –historyk sztuki, teolog, biskup pomocniczy warszawskiprofesor na Wydziale Artes Liberales UW, w Komisji Speculum Byzantinum. History Zajmuje się ą sztuki i tradycji bizantyńskiej, ikonografią chrześcijańskąą porwnawczą katolicko-prawosławnąą kultury. W 1993 roku obronił rozprawę doktorską „Missa in arte polona. Ikonografia mszy świętej w średniowiecznej i nowożytnej sztuce polskiej” w Akademii Teologii Katolickiej. W latach 1992-2010 wykładał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie w 2002 roku zdobył habilitację. Od 2004 roku wykłę ę sztuki bizantyńskiej w Studium Chrześcijańskiego Wschodu w Warszawie. W latach 2003-2010  był współredaktorem – wraz z Waldemarem Delugą – czasopisma „”. Od 2016 roku jest przewodniczącym Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski. Autor 6 książek i ponad 160 artykułów naukowych i recenzji, . „Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności”, „Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku. Tradycja i współczesność” czy „Między Wschodem i Zachodem. Przemiany nowożytnego malarstwa ikonowego na Kresach Wschodnich na przykładzie tematu Przemienienia Pańskiego i Zstąpienia do Otchłani”.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

10 historii, które zmieniły świat

Opis kursu