dr hab. prof. UW Tadeusz Cegielski

Wydział Historyczny

dr hab. Tadeusz Cegielski, prof. UW – historyk, pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych w latach 2000-2003 wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski. Od 1973 roku związany z Instytutem Historycznym UW gdzie kolejno uzyskał magisterium (1973), doktorat (1980), habilitację (1993) oraz stanowisko profesora nadzwyczajnego (1996). W latach 1993-1999 oraz 2008-2012 prodziekan Wydziału Historycznego UW. Od 2013 roku wykłada w Instytucie Historii Sztuki UW. W spektrum zainteresowań badawczych profesora znajdują się dzieje powszechne nowożytne, historia kultury, kultura popularna XIX i początku XX wieku oraz wolnomularstwo. Od 1992 roku jest redaktorem naczelnym i naukowym czasopisma „Ars Regia", poświęconego myśli i historii wolnomularstwa. Członek Zarządu Instytutu Sztuka Królewska w Polsce. Autor licznych książek i artykułów, m.in. „Sekrety Masonów. Pierwszy stopień wtajemniczenia”, „Język, kobiety i barbarzyńcy w sieci. Przemiany nowożytnej rzeczpospolitej literackiej” czy „Księga Konstytucji 1723 roku i początki wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii”.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

10 historii, które zmieniły świat

Opis kursu