dr Jan Malicki

Wydział Historyczny

Jan Malicki, dr h.c. – absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, w okresie PRL działacz opozycyjny, wydawca wydawnictw podziemnych. Kieruje Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika Przegląd Wschodni, jest także dyrektorem i koordynatorem Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego. Jego zainteresowania to m.in. historia badań sowietologicznych i wschodnich, procesy przemian w Europie Wschodniej, ich tło, korzenie i uwarunkowania historyczne. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Rycerskim Orderu Zasługi Litwy (2006), Medalem Uznania Ministra Kultury Bułgarii (2008), Krzyżem Rycerskim Orderu Zasługi Węgier (2009), Orderem Honoru Gruzji (2011). W 2013 roku został laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia. Dr h.c. Uniwersytetu im. Grzegorza Peradze w Tibilisi, kademii Ostrogskiej w Ostrogu oraz Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwanofrankiwsku. Profesor honorowy Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

10 historii, które zmieniły świat

Opis kursu