prof. dr hab. Wojciech Tygielski

Wydział Historyczny

prof. dr hab. Wojciech Tygielski – historyk czasów nowożytnych. Jego cała dotychczasowa kariera akademicka związana była z Instytutem Historycznym UW, gdzie uzyskał magisterium (1977), doktorat (1983), habilitację (1992) i tytuł profesora (2006). W latach 1993–95 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie, 1999–2002 prodziekanem Wydziału Historycznego,2002–2008 prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Jest przewodniczącym Zespołu Rektorskiego ds. serii wydawniczej „”, członkiem redakcji rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, członkiem Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Rady Muzeum Historii Polski oraz Rady ds. Numizmatycznych przy Zarządzie NBP. W latach 2010-2012 oraz od 2014 roku jest członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki. Zajmuje się ą społeczną Polski i Europy w XVI-XVII wieku, kontaktami polsko-włoskimi oraz podróżami w okresie nowożytnym, a także dziejami dyplomacji. Wybrane publikacje profesora to: „Z Rzymu do Rzeczypospolitej. Studia z dziejw nuncjatury apostolskiej w Polsce, XVI-XVII wieku”, „Dyplomacja – informacja – propaganda. Podróż ła toskańskiego na dwory europejskie w 1609 roku”, „łosi w Polsce XVI-XVII wieku. Utracona szansa na modernizację” czy „Listy – ludzie – ładza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji”.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

10 historii, które zmieniły świat

Opis kursu