prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

Instytut Archeologii

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski - absolwent archeologii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW. Do Jego zainteresowań należą: archeologia i etnohistoria obszaru andyjskiego, techniki datowań bezwzględnych w archeologii, archeoastronomia, religioznawstwo. Uczestniczył w pracach archeologicznych m.in. w Polsce, Iraku, Peru, Ekwadorze. Pełnił funkcję wicedyrektora Polskiej Wyprawy Naukowej w Andy Proyecto Huaura-Checras, realizowanego od sierpnia do października 1978 r. w Departamencie Lima w Peru. Od 1986 r. członek Projektu Nasca Włoskiej Misji Archeologicznej, uczestniczył w pracach badawczych Misji na stanowiskach Cahuachi i Pueblo Viejo w dolinie Nazca. Od 1996 r. kierownik Projektu Archeologicznego Condesuyos, powstałego na mocy umowy o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Katolickim Santa María w Arequipie. Prowadził badania i wygłoszał wykłady w wielu krajach amerykańskich i europejskich, m.in. jako stypendysta Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paryż, Francja, Brown-Sykora Foundation i Universisty of St Andrews, Szkocja, Universite Libre de Bruxelles, Belgia. Autor, współautor i redaktor wielu publikacji, m.in. La guerra de los wawqui. Los mecanismos y los objetivos de la rivalidad dentro de la elite inca (1997), Time and Astronomy in the Inca Empire, La Arqueostaronomia en la investigación de las culturas andinas (red. wraz z Robertem M. Sadowskim, 1989), Mity, Rytuały i polityka Inków (wraz z J. Szemińskim, 2006). Odznaczony Orderem za Zasługi przyznanym przez rząd Republiki Peru (1998). Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in. Nagrody 44 Międzynarodowego Kongresu Amerykanistów przyznanej za studium Los problemas de reconstrucción de los calendarios prehispánicos andinos (napisane wspólnie z astronomem Robertem M. Sadowskim).

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

10 historii, które zmieniły świat

Opis kursu