dr hab. prof. UW Jarosław Czubaty

Instytut Historyczny

dr hab. Jarosław Czubaty, prof. UW – absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim. Przedmiotem Jego badań są dzieje Polski i Europy przełomu XVIII i XIX w. Od 1996 r. pracownik Instytutu Historycznego UW. Od 2012 r. przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historycznego UW. Autor licznych publikacji m.in. Wodzowie i politycy. Generalicja polska 1806-1815 (1992); Warszawa 1806-1815. Miasto i ludzie (1997), Rosja i świat. Wyobraźnia polityczna elity imperium rosyjskiego w początkach XIX wieku (1997), Zasada "dwóch sumień". Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795-1815), 2005, Księstwo Warszawskie (1807-1815), 2011, The Duchy of Warsaw 1807-1815. A Napoleonic Outpost in Central Europe (2016). Laureat wielu nagród: im. Prof. Jerzego Skowronka w 1996 r. (za książkę Rosja i świat. Wyobraźnia polityczna elity imperium rosyjskiego w początkach XIX wieku) oraz w 2013 r. (za książkę Księstwo Warszawskie (1807-1815), Nagrody Klio II st. w kategorii autorskiej Porozumienia Wydawców Książek Historycznych w 2005 r. (za książkę Zasada "dwóch sumień". Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru), nagrody w konkursie im. H. Szwankowskiej Towarzystwa Miłośników Historii i Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy i "Złotej Pszczoły" za napoleońską książkę roku przyznaną przez uczestników forum Napoleon.org.pl oraz wyróżnienia w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki (za książkę Księstwo Warszawskie (1807-1815) w 2012 r.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

10 historii, które zmieniły świat

Opis kursu