mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwent studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego diagnostyki zaburzeń preferencji seksualnych, wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Autor 35 artykułów naukowych oraz rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych. Uczestnik czynny 68 konferencji naukowych. Trzykrotny laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Anatomia umysłu kryminalisty II. O przestępczości seksualnej – kurs online

Opis kursu

Anatomia umysłu kryminalisty. O przestępczości z perspektywy psychologicznej – kurs online

Opis kursu

„Mam taki wstydliwy problem…”. Wprowadzenie do seksuologii klinicznej – kurs online

Opis kursu

ABC statystyki i metodologii badań naukowych z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego PSPP – kurs online

Opis kursu

ABC uczenia maszynowego i „sztucznej inteligencji” – kurs online

Opis kursu

„Game Over”. Tworzenie gier niezależnych z programowaniem wizualnym w MMF i GDevelop – kurs online

Opis kursu