prof. dr hab. Urszula Żuławska

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Jestem emerytowanym profesorem ekonomii, przez lata związanym z Instytutem Krajów Rozwijających się UW. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach rozwoju gospodarczego, w tym jego finansowania, głównie w krajach Ameryki Łacińskiej, ale także w krajach transformujących swoje gospodarki. Miałam okazję poznać prawie wszystkie kraje regionu, dłużej wykładałam w Peru, w Arequipie, a z uniwersytetami meksykańskimi współpracuje nieprzerwanie od 1982 roku. Poza tym jestem miłośniczką wędrówek wysokogórskich.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Gospodarcze dzieje Ameryki Łacińskiej. Poszukiwanie alternatywy dla surowcowego eksportu – kurs stacjonarny

Opis kursu