dr Justyna Bartkiewicz-Godlewska

Ośrodek Studiów Amerykańskich

Politolog, amerykanista, dyplomata, wykładowca akademicki; absolwentka Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Klubu Rotary, Freie Universität w Berlinie oraz Biblioteki Huntingtona w Pasadenie, USA. Badania naukowe przeprowadziła w Stanach Zjednoczonych (George Washington University w Waszyngtonie). W 2012 r. obroniła pracę doktorską w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2007-2019 pracownik administracji państwowej – MON i MSZ. Absolwentka programu ONZ ds. Rozbrojenia (2007). W latach 2009-2010 - asystentka prof. Adama D. Rotfelda podczas prac w tzw. „Grupie Mędrców” doradzającej Sekretarzowi Generalnemu NATO w przygotowaniu nowej koncepcji strategicznej NATO 2010. W latach 2015-2017 pełniła funkcję polskiego łącznika ds. polityki bezpieczeństwa w MSZ RFN w związku z przewodnictwem Niemiec w OBWE (2016). Pracowała w polskich placówkach dyplomatycznych w Waszyngtonie i Berlinie. Autorka monografii „Amerykańskie Przeznaczenie. Rola Frontier i Manifest Destiny w polityce zagranicznej USA 1898-1921” (Neriton, 2019). Aktualnie wykładowca w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

50+1 twarzy Ameryki: osobliwości, ludzie i kultura amerykańskich stanów – kurs online

Opis kursu

50+1 twarzy Ameryki: współczesne wyzwania społeczno-polityczne w USA – kurs online

Opis kursu