mgr Stanisław Rabczuk

Wydział Prawa i Administracji

Doktorant w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW, aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół mediów społecznościowych i potencjału ich wykorzystania w pracy organów ścigania – zarówno w zakresie aspektów prawnych, jak i kryminalistycznych. Poza Uniwersytetem jest koordynatorem i realizatorem projektów z zakresu edukacji cyfrowej dla rodziców i młodzieży szkolnej. Prywatnie zainteresowany lotnictwem – pilot szybowcowy III klasy.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

ABC kryminalistyki – podstawy wykrywania i dowodzenia przestępstw – kurs stacjonarny

Opis kursu