mgr Sylwia Tyszka

Wydział Lingwistyki Stosowanej

mgr Sylwia Tyszka - jest absolwentką filologii tłumaczeniowej z pierwszym językiem angielskim na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW, kulturoznawstwa na Wydziale Orientalistycznym UW oraz budownictwa na Wydziale Architektury WSEiZ. Jest byłą stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD oraz programu Erasmus +. Uczestniczyła w międzynarodowych programach poświęconych ochronie zabytków m.in. w Anglii, na Słowacji i na Litwie, pracowała jako pilot wycieczek i tłumacz oraz prowadziła zajęcia z gramatyki angielskiej i tłumaczeń turystycznych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Interesuje się literaturą podróżniczą, filmem, kuchnią oraz poznawaniem nowych miejsc od strony historycznej, architektonicznej i kulturowej.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Traveller's English. Angielski dla podróżników (poziom B1/B2)

Opis kursu