dr hab. Krzysztof Cybulski

Wydział Zarządzania

dr hab. Krzysztof Cybulski – wieloletni pracownik Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a od roku 1988 doradca polskich i zagranicznych firm.
Inicjator i kierownik pierwszych w Polsce Podyplomowych Studiów Zarządzania dla Menedżerów Sprzedaży.

Autor książek i szeregu artykułów z zakresu zarządzania organizacjami sprzedażowymi, m.in.: Zarządzanie działem sprzedaży firmy, PWN, Warszawa (2004) 1 wyd., (2010) 2 wyd., Zjawisko fluktuacji sprzedawców w świetle badań empirycznych, Wyd. WZ UW, Warszawa (2013).

Członek Kapituły Sędziowskiej Polish Sales National Awards (PNSA).

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Najważniejsze wyzwania zarządzania zespołami sprzedaży

Opis kursu

Skuteczny menedżer zespołu sprzedawców

Opis kursu