dr Bartłomiej Walczak

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

dr Bartłomiej Walczak - socjolog, antropolog kultury. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim i Södertörn University. Autor licznych ekspertyz i badań m.in. dla Rzecznika Praw Dziecka, OECD, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Edukacji, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, FRSE, Multikulturni Center (Czechy), Fundacji im. St. Batorego, CSM, Public Education Evaluation Commission (Arabia Saudyjska), lokalnych instytucji samorządowych i edukacyjnych. Od 2009 roku członek zespołu eksperckiego i trenerskiego w projekcie modernizacji nadzoru pedagogicznego (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Autor i współautor czterech książek oraz ponad sześćdziesięciu innych publikacji naukowych, które ukazały się w krajowych i zagranicznych pismach, m.in. Anthropology Matters, Kulturze i Społeczeństwie, Kontekstach, kierownik oraz uczestnik licznych  polskich i międzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Antropologia reklamy

Opis kursu

„Polowania” na czarownice

Opis kursu