mgr Piotr Karasek

Wydział Prawa i Administracji

mgr Piotr Karasek – pracownik katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji. Znalazł się w gronie najlepszych Wykładowców w roku akademickim 2015/2016, nagrodzonych na podstawie ankiet ewaluacyjnych Słuchaczy.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

ABC Kryminalistyki – czyli o wykrywaniu przestępstw słów kilka

Opis kursu

Crime Scene Investigation – oględziny miejsca zdarzenia w praktyce (śledczej)

Opis kursu