dr Monika Gromadzka

Wydział Pedagogiczny

Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki, trener. W ramach pracy trenerskiej prowadzi warsztaty komunikacji interpersonalnej, asertywności, organizacji czasu i radzenia sobie ze stresem, treningi umiejętności wychowawczych (związane m.in.: z problematyką defaworyzacji w instytucjach wychowawczych), a także autorski projekt efektywnego zarządzania własną drogą życiową.
Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnorodnych kursach, jak również programach rozwoju zawodowego i osobistego.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Efektywne zarządzanie własną drogą życiową – kurs online

Opis kursu