Jeszcze bardziej otwarci

Uniwersytet Otwarty UW realizuje w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 1, sektor: edukacja dorosłych) projekt "Jeszcze bardziej otwarci". Projekt rozpoczął się w lipcu 2017 i zaplanowany został na 24 miesiące. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości świadcoznych usług edukacyjnych oraz obsługi administracyjnej z myślą o dorosłych Słuchaczach. W ramach projektu zaplanowano łącznie 12 mobilności dla pracowników administracyjnych oraz wykładowców UOUW.

Zachęcamy do zapoznania się z relazjami Uczestników mobilności oraz do korzystania z ich doświadczeń. Harmonogram mobilności oraz zasady naboru na mobilności dla Wykładowców UOUW dostępne są TUTAJ

Cele projektu:

1. Poszerzenie wiedzy na temat zarządzania instytucją edukacji dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk dotyczących obszarów zdiagnozowanych jako problematyczne, m.in. pozyskiwanie wykładowców i weryfikacja ich kwalifikacji, organizacja pracy.

2. Nawiązanie długofalowej współpracy międzynarodowej – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi instytucjami zajmującymi się edukacją osób dorosłych.

3. Znalezienie instytucji, która w przyszłości chciałaby nawiązać współpracę w ramach partnerstwa strategicznego (Erasmus+ KA2).

4. Zwiększenie dostępności oferty kursów otwartych w grupie wiekowej 50+ oraz innych grupach defaworyzowanych.

5. Podniesienie kwalifikacji wykładowców UOUW w zakresie dydaktyki osób dorosłych, w tym dydaktyki języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania na poziomie początkującym.