Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych – studia przypadku

B/0882 Prawo, Biznes i IT

Wymagana jest znajomość podstaw analizy sprawozdań i sprawozdań finansowych.

Zajęcia będą naprzemiennie prowadzone w sali dydaktycznej (15 godz.) oraz w sali komputerowej (15 godz.). Zajęcia zostały podzielone na 10 spotkań – 5 w sali dydaktycznej i 5 w sali komputerowej. Aby uczestniczyć w kursie wymagana jest podstawowa znajomość zasad sprawozdawczości finansowej.

  • Zajęcia 1/2 (sala dydaktyczna): Wprowadzenie do analizy fundamentalnej przedsiębiorstw. Opis czynników wpływających na analizę sprawozdań finansowych. Krótki opis sprawozdań finansowych – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, rachunek zmian w kapitale własnym. Przedstawienie powiązań pomiędzy sprawozdaniami finansowymi. 
  • Zajęcia 3 (sala komputerowa): Zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi narzędziami analizy sprawozdań finansowych – analiza wstępna (kwotowa, pozioma, pionowa) oraz analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia, efektywności i wartości rynkowej). 
  • Zajęcia 4/5 (sala komputerowa): Rozwiązanie zadań mających na celu utrwalenie wiedzy teoretycznej. Przygotowanie w grupach analizy przydzielonych przez wykładowcę spółek (analiza porównawcza) – w ramach analizy wymagane będzie przeprowadzenie analizy wstępnej (zajęcia 4) i wskaźnikowej (zajęcia 5). 
  • Zajęcia 6 (sala dydaktyczna): Przedstawienie przez Słuchaczy, krótkich (20-25 min) prezentacji, mających na celu przedstawienie wyników przeprowadzonych analiz. 
  • Zajęcia 7 (sala dydaktyczna): Przedstawienie nieprawidłowości mogących wystąpić w sprawozdaniach finansowych – metody wpływania na wyniki przedsiębiorstw oraz przepływy pieniężne, sposoby nieprecyzyjnego przedstawienie danych w bilansie.
  • Zajęcia 8 (sala komputerowa): Ćwiczenia komputerowe mające na celu utrwalenie wiedzy teoretycznej w zakresie wykrywania metod nieprawidłowości sprawozdawczych.
  • Zajęcia 9 (sala komputerowa): Ponowna analiza w grupach przydzielonych przez wykładowcę spółek w celu oceny możliwości wykrycia manipulacji.
  • Zajęcia 10 (sala dydaktyczna): Przedstawienie przez Słuchaczy, krótkich (20-25 min) prezentacji mających na celu przedstawienie wyników przeprowadzonych analiz.
390.00 PLN 30 godzin 13 PLN / h

Grupa B/0882/3

21.10.2017 - 03.12.2017 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 21.10.2017 , sobota 08:00 10:20 05 min
2 22.10.2017 , niedziela 08:00 10:20 05 min
3 04.11.2017 , sobota 08:00 10:20 05 min
4 05.11.2017 , niedziela 08:00 10:20 05 min
5 18.11.2017 , sobota 08:00 10:20 05 min
6 19.11.2017 , niedziela 08:00 10:20 05 min
7 25.11.2017 , sobota 08:00 10:20 05 min
8 26.11.2017 , niedziela 08:00 10:20 05 min
9 02.12.2017 , sobota 08:00 10:20 05 min
10 03.12.2017 , niedziela 08:00 10:20 05 min
390.00 PLN 30 godzin 13 PLN / h