"Amazing Knowledge – From Prehistory to Space Travel". Popularnonaukowe ciekawostki w anglojęzycznych reportażach wideo (poziom B2/C1)

J/2426 Języki Świata

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2/C1.

Podczas zajęć Słuchacze zapoznają się z materiałem video o charakterze popularnonaukowym, dotyczącym innego aspektu dziedziny objętej kursem.

 1. Our Body Clock – zegar biologiczny i co z niego wynika.
 2. How to Make Better Decisions – sztuczki ludzkiego umysłu.
 3. The History of Medicine – podejrzane mikstury dziewiętnastego wieku.
 4. The Birth of Psychoanalysis – tajemnice nieświadomości.
 5. How PR became prominent – mariaż psychologii i marketingu.
 6. From Conspicuous Consumption to Procrastination – bolączki współczesności.
 7. Mysteries of the Garden of Eden – gdzie leżał rajski ogród?
 8. The Curiosity Rover – wycieczka na Marsa.
 9. Exploring Jupiter – brawurowa misja programu Juno.
 10. Underwater World – wgłąb oceanu.
 11. Cyber Crime – niebezpieczeństwa XXI wieku.
 12. The Internet Revolution – jak zmienił się nasz świat po 1990 roku.

Nagrania są zróżnicowane treściowo, jednak wszystkie mają charakter popularnonaukowy, co pozwala na wyrobienie umiejętności rozumienia tego typu materiałów, przy jednoczesnym poznawaniu słownictwa z danej dziedziny (psychologia, historia, biologia, medycyna, religioznawstwo, kryminalistyka, astronautyka).


Nagrania są zróżnicowane również pod względem:

 • stylistycznym: od prostego języka potocznego, poprzez sformułowania typowe dla żargonu naukowego, język dziennikarski, wypowiedzi „ludzi z ulicy”,
 • odmian regionalnych języka angielskiego: akcent brytyjski, amerykański, australijski, obcokrajowców.

Na zajęcia składać się będą ćwiczenia z ogólnego zrozumienia słyszanego tekstu, komentarzy do wizualnego aspektu nagrań, szczegółowej analizy językowej wybranych fragmentów, streszczania, parafrazowania oraz przedstawiania własnej opinii i dyskusji.

330.00 PLN 36 godzin 9.17 PLN / h

Grupa J/2426/3

11.10.2017 - 10.01.2018 Lokalizacja: ul. Bednarska
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 11.10.2017 , środa 16:45 19:10 10 min
2 18.10.2017 , środa 16:45 19:10 10 min
3 25.10.2017 , środa 16:45 19:10 10 min
4 08.11.2017 , środa 16:45 19:10 10 min
5 15.11.2017 , środa 16:45 19:10 10 min
6 22.11.2017 , środa 16:45 19:10 10 min
7 29.11.2017 , środa 16:45 19:10 10 min
8 06.12.2017 , środa 16:45 19:10 10 min
9 13.12.2017 , środa 16:45 19:10 10 min
10 20.12.2017 , środa 16:45 19:10 10 min
11 03.01.2018 , środa 16:45 19:10 10 min
12 10.01.2018 , środa 16:45 19:10 10 min
330.00 PLN 36 godzin 9.17 PLN / h