Antropologia reklamy

C/0237 Człowiek i Społeczeństwo

Budując projekt marketingowy często koncentrujemy się na ilościowej analizie wskaźników ekonomicznych, definiowaniu kanałów dystrybucji informacji i kontaktu z klientem, wreszcie segmentacji przekazu marketingowego i kluczowych zmiennych oraz zabiegach manipulacyjnych, najczęściej pochodzących z repertuaru psychologii społecznej. Nie negując wagi takiego podejścia, pragnę uzupełnić je o wiedzę konieczną dla krytycznego czytania danych uzyskiwanych z typowych dla marketingu narzędzi badawczych i oceny komunikatu reklamowego.

Wiele doskonale przygotowanych projektów, dysponujących dużymi środkami i zróżnicowanymi kanałami dystrybucji ponosi klęskę. Dlaczego? Przede wszystkim płacą za jednowymiarowe, nierefleksyjne podejście do rynku. „Target” nie jest wyłącznie biernym obiektem oddziaływania zmiennych makroekonomicznych, psycho- i socjotechnik, lecz przede wszystkim autonomicznym Innym, uwikłanym – jakby powiedział Geertz – w tkane przez siebie sieci znaczeń. 

Nazwa kursu jest pewnym skrótem myślowym – choć refleksja antropologiczna dominuje, moglibyśmy nazwać ten przedmiot socjologią, gender/minority studies, analizą wizualną, językoznawczą lub semantyczną reklamy. Podczas zajęć sięgniemy do dorobku semiotyki i językoznawstwa, teorii krytycznych od Friedan po Stern i Kane, socjologii krytycznej i socjolingwistyki. Przyjrzymy się zabiegom manipulacyjnym, wykorzystującym socjotechniki, mechanizmy psychologiczne oraz struktury językowe.

Osobny blok zajęć będzie poświęcony zmianie – kulturowej i technologicznej – oraz możliwościom (zagrożeniom?) stwarzanym przez nowe technologie komunikacyjne. Wspólnie przełożymy dorobek krytycznej refleksji nad reklamą na praktyczną wiedzę, jak konstruować przekaz (lub – dla zainteresowanych – jak się przed nim bronić).

Kurs ten jest zorientowany praktycznie: wszystkie bloki tematyczne zawierają rozbudowaną część warsztatowo-analityczną, case study lub dyskusje.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa C/0237/2

20.09.2017 - 06.12.2017 Lokalizacja: Okolice Kampusu Centralnego
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 20.09.2017 , środa 18:30 21:00 15 min
2 27.09.2017 , środa 18:30 21:00 15 min
3 04.10.2017 , środa 18:30 21:00 15 min
4 11.10.2017 , środa 18:30 21:00 15 min
5 18.10.2017 , środa 18:30 21:00 15 min
6 25.10.2017 , środa 18:30 21:00 15 min
7 15.11.2017 , środa 18:30 21:00 15 min
8 22.11.2017 , środa 18:30 21:00 15 min
9 29.11.2017 , środa 18:30 21:00 15 min
10 06.12.2017 , środa 18:30 21:00 15 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h