Giganci Fizyki

N/0121 Nauka i Środowisko
 1. Początki fizyki i astronomii w starożytnej Grecji. Elementy fizyki Arystotelesa. Dzieje odkryć Archimedesa. System astronomiczny Ptolemeusza. Inni wybitni Grecy.
 2. Mikołaj Kopernik i jego odkrycia z astronomii i fizyki. Johanes Kepler i jego prawa. Galileo Galilei – astronom i fizyk eksperymentator.
 3. Eksperymenty próżniowe (Evangelista Torricelli we Florencji, Walerian Magni w Warszawie, Blaise Pascal w Rouen, Otto von Guericke w Magdeburgu).
 4. Świat fizyki Sir Isaaca Newtona – zasady mechaniki, ciążenie powszechne, ruch planet. Elementy optyki.
 5. Nauka o elektryczności (Charles-Augustin de Coulomb i jego prawa; Michael Faraday – odkrycie indukcji elektromagnetycznej). Fale elektromagnetyczne i James Clerk Maxwell.
 6. Temperatura, ciepło i prawa termodynamiki – William Thomson – Kelvin.
 7. Początek fizyki kwantowej – odkrycie promieni X – Wilhelm Röntgen, odkrycie elektronu – J. J. Thomson i odkrycie kwantów – Max Planck.
 8. Promieniotwórczość, odkrycie radu i polonu – Maria Curie-Skłodowska z mężem.
 9. Odkrycie jądra atomu – Ernest Rutherford i jego rozbicie – Lise Meitner. Budowa reaktorów jądrowych i bomb atomowych.
 10. Teoria względności – Albert Einstein i teoria budowy atomu – Niels Bohr.
 11. Otrzymywanie kryształów – Jan Czochralski; Tranzystory i komputery – John Bardeen, William Shockley, Nadprzewodniki – John Bardeen, Leon Cooper.

 

Wykład, 30 godzin

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa N/0121/1

07.10.2017 - 27.01.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 07.10.2017 , sobota 12:15 14:15 10 min
2 14.10.2017 , sobota 12:15 14:15 10 min
3 21.10.2017 , sobota 12:15 14:15 10 min
4 28.10.2017 , sobota 12:15 14:15 10 min
5 18.11.2017 , sobota 12:15 14:15 10 min
6 25.11.2017 , sobota 12:15 14:15 10 min
7 02.12.2017 , sobota 12:15 14:15 05 min
8 09.12.2017 , sobota 12:15 14:15 05 min
9 16.12.2017 , sobota 12:15 14:15 05 min
10 13.01.2018 , sobota 12:15 14:15 05 min
11 20.01.2018 , sobota 12:15 14:15 05 min
12 27.01.2018 , sobota 12:15 14:15 05 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h