Argumentacja w przestrzeni publicznej

C/1024 Człowiek i Społeczeństwo

Zajęcia zawsze składają się się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

W ramach części teoretycznej przedstawiona będzie teoria argumentacji: 

  1. Słuchacz pozna rodzaje argumentów oraz dowie się, w jaki sposób oceniać wartość argumentacji zarówno pod względem formalnym, jak i retorycznym.
  2. Omówione zostaną typowe struktury argumentacyjne z uwzględnieniem miejsca tezy w danej wypowiedzi.

Przedstawione zostaną również źródła wiedzy i przekonań oraz omówiona będzie różnica między wiedzą a przekonaniem. Omówione zostaną rodzaje wnioskowań – logiczne, semantyczne, pragmatyczne i tekstowe. Na podstawie przykładów przedstawione zostaną typowe błędy wnioskowania.

W ramach części praktycznej przeprowadzana będzie analiza wybranych wypowiedzi z publicystyki prasowej i telewizyjnej. Omawiane będą też przykładowe argumenty na rzecz wybranych tez. Słuchacze będą starali się obalić daną argumentację, wzmocnić ją lub podać zupełnie nową. Będą konstruować argumenty i kontrargumenty oraz wspólnie omawiać ich wartość pod względem formalnym i retorycznym.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa C/1024/6

18.09.2017 - 08.01.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 18.09.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
2 25.09.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
3 02.10.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
4 09.10.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
5 16.10.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
6 23.10.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
7 30.10.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
8 06.11.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
9 13.11.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
10 20.11.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
11 27.11.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
12 04.12.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
13 11.12.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
14 18.12.2017 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
15 08.01.2018 , poniedziałek 17:45 19:15 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h