Rosja jakiej nie znacie

S/0104 Nauka i Środowisko

W trakcie kursu omówione zostaną następujące zagadnienia: 

  1. Położenie geograficzne Rosji, niejednorodność podziału administracyjnego.
  2. Środowisko przyrodnicze, zależności między komponentami (budowa geologiczna, zróżnicowanie klimatyczne, wody powierzchniowe, gleby, świat roślinny i zwierzęcy), antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego, obszary klęsk ekologicznych.
  3. Zmiany zaludnienia w czasie i przestrzeni; ujęcie jakościowe – homo sovieticus w kontekście imponderabilii wielkiej zmiany; ujęcie ilościowe – ruch naturalny i migracyjny; procesy depopulacyjne – ich przyczyny i rozkład przestrzenny; prognozy demograficzne.
  4. Aborcje w Rosji przed i po rozpadzie Związku Radzieckiego; przestrzenne zróżnicowanie zabójstw i samobójstw.
  5. Struktura etniczna i narodowościowa, zróżnicowanie językowe i religijne; sieć osadnicza – jej struktura i rozwój; tajne miasta w sieci osadniczej – przeszłość i współczesność.
  6. Gospodarka, reformy gospodarcze związane z transformacją ustrojową; rolnictwo – produkcja roślinna i zwierzęca, rybołówstwo, gospodarka leśna; przemysł – kontekst zmian od czasów ZSRR do współczesności; sektor usługowy; handel wewnętrzny i międzynarodowy; transport, rodzaje transportu, eksterytorialne trasy kolejowe, wypadkowość w różnych rodzajach transportu.
  7. Łagry – współczesny obraz pozostałości po systemie Gułagu; turystyka łagrowa jako nowa forma organizacji działalności turystycznej.
  8. Charakterystyka wybranych regionów: Złoty Pierścień Rosji, Kałmucja, Mari-El, pogranicze rosyjsko-chińskie, Kamczatka, Kuryle, Nowa Ziemia.
293.00 PLN 32 godzin 9.16 PLN / h

Grupa S/0104/2

11.10.2017 - 06.12.2017 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 11.10.2017 , środa 17:00 20:15 15 min
2 18.10.2017 , środa 17:00 20:15 15 min
3 25.10.2017 , środa 17:00 20:15 15 min
4 08.11.2017 , środa 17:00 20:15 15 min
5 15.11.2017 , środa 17:00 20:15 15 min
6 22.11.2017 , środa 17:00 20:15 15 min
7 29.11.2017 , środa 17:00 20:15 15 min
8 06.12.2017 , środa 17:00 20:15 15 min
293.00 PLN 32 godzin 9.16 PLN / h