American Days of Importance. Ważne święta USA: przez język i kulturę do wiedzy i umiejętności (poziom B1/B2)

J/3162 Języki Świata

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B1/B2.

Tematyką bazową kursu są ważne święta obchodzone w ciągu roku w Stanach Zjednoczonych:

 1. Martin Luther King Day.
 2. President’s Day.
 3. Kwanzaa.
 4. Groundhog Day.
 5. St Patrick’s Day.
 6. Memorial Day.
 7. Independence Day.
 8. Election Day.
 9. Columbus Day.
 10. Flag Day.
 11. Veterans Day.
 12. Graduation Day.
 13. Earth Day.
 14. Thanksgiving.

Poszczególne tematy, związane z wybranym świętem lub uroczystością, kładą nacisk na poszerzenie słownictwa i rozwój sprawności mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem. Każdy temat realizowany jest poprzez krótką i ciekawą prezentację tła historyczno-kulturowego i ukazania znaczenia danego dnia dla obywateli Stanów Zjednoczonych, związanych z nim zwyczajów oraz omówienie ewentualnych podobieństw do świąt obchodzonych w Polsce. Takie ujęcie zagadnień stanowi mocne przygotowanie i solidną podstawę do podjęcia rozmów i dyskusji w różnych sytuacjach komunikacyjnych w języku angielskim. Mile widziane doświadczenie własne Słuchaczy w zakresie tematyki kursu.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa J/3162/1

20.09.2017 - 24.01.2018 Lokalizacja: Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 20.09.2017 , środa 17:30 19:00 00 min
2 27.09.2017 , środa 17:30 19:00 00 min
3 04.10.2017 , środa 17:30 19:00 00 min
4 11.10.2017 , środa 17:30 19:00 00 min
5 18.10.2017 , środa 17:30 19:00 00 min
6 25.10.2017 , środa 17:30 19:00 00 min
7 08.11.2017 , środa 17:30 19:00 00 min
8 15.11.2017 , środa 17:30 19:00 00 min
9 22.11.2017 , środa 17:30 19:00 00 min
10 29.11.2017 , środa 17:30 19:00 00 min
11 06.12.2017 , środa 17:30 19:00 00 min
12 13.12.2017 , środa 17:30 19:00 00 min
13 10.01.2018 , środa 17:30 19:00 00 min
14 17.01.2018 , środa 17:30 19:00 00 min
15 24.01.2018 , środa 17:30 19:00 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h