Dla zakochanych w Turcji – kurs kultury i języka tureckiego od podstaw (poziom A1)

J/2830 Języki Świata

Kurs prowadzony w języku polskim i tureckim na poziomie A1.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu z językiem tureckim lub które chcą usystematyzować i powtórzyć ten język od podstaw. Są to również idealne zajęcia dla osób, które planują wyjazd do Turcji. Zajęcia mają na celu wypracowanie umiejętności rozumienia, słuchania i porozumiewania się w języku tureckim na poziomie A1. Słuchaczom zaprezentowane zostanie słownictwo oraz struktury gramatyczne niezbędne do porozumiewania się w sytuacjach dnia codziennego oraz w kontakcie z osobami tureckojęzycznymi. Szczególny nacisk położony jest na praktyczny aspekt języka tureckiego.

Tematy i zagadnienia omawiane na zajęciach:

 1. Zapoznawanie się z użytkownikami języka tureckiego – podstawowe zwroty w języku tureckim.
 2. Przedstawianie się.
 3. Nazwy miejsc oraz przedmiotów z najbliższego otoczenia.
 4. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 5. Nazwy państw, języków oraz mieszkańców.
 6. Nazwy podstawowych przymiotników.
 7. Nazwy potraw i napojów tureckich.
 8. Nauka liczenia, tworzenia liczby mnogiej oraz liczebników porządkowych.
 9. Rodzina – nazwy członków rodziny.
 10. Tryb rozkazujący.
 11. Opis mieszkania lub domu.
 12. Nazwy kolorów.
 13. Opisywanie wykonywanych czynności w czasie teraźniejszym.
 14. Sposoby spędzania czasu wolnego.

Słuchacze zapoznani zostaną z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

 1. bu, şu, o, burası, şurası, orası.
 2. mı? / değil; var / yok.
 3. Bulunma Hali Eki.
 4. Sayılar.
 5. Çokluk Eki.
 6. Ayrılma Hali Eki, Belirtme Hali Eki, Bulunma Hali Eki, Yönelme Hali Eki.
 7. -dan önce, -dan sonra.
 8. Emir.
 9. Şahıs Zamirleri.
 10. Şimdiki Zaman.
395.00 PLN 30 godzin 13.17 PLN / h

Grupa J/2830/2

03.10.2017 - 28.11.2017 Lokalizacja: ul. Bednarska
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 03.10.2017 , wtorek 18:00 20:30 00 min
2 10.10.2017 , wtorek 18:00 20:30 00 min
3 17.10.2017 , wtorek 18:00 20:30 00 min
4 24.10.2017 , wtorek 18:00 20:30 00 min
5 31.10.2017 , wtorek 18:00 20:30 00 min
6 07.11.2017 , wtorek 18:00 20:30 00 min
7 14.11.2017 , wtorek 18:00 20:30 00 min
8 21.11.2017 , wtorek 18:00 20:30 00 min
9 28.11.2017 , wtorek 18:00 20:30 00 min
395.00 PLN 30 godzin 13.17 PLN / h