Hermeneutyka fotografii

K/3222 Kultury i Idee

Hermeneutykę potraktujemy jako teorię i praktykę interpretacji, czyli zbiór założeń i metod umożliwiających dostrzeganie ukrytych aspektów obrazu oraz odczytywanie jego znaczeń ideowych i politycznych. Poglądy czołowych teoretyków interpretacji (m.in. H-G. Gadamer, S. Fish, S. Sontag, R. Barthes, J. Culler, U. Eco, D. Davidson, R. Rorty, W. Quine, A. Szahaj) omówimy na wybranych przykładach z fotografii najnowszej oraz historii tego medium.

Na każdym spotkaniu przeanalizujemy kilkadziesiąt zdjęć sytuując je w kontekście kluczowych dyskursów interpretacyjnych – marksizmu, psychoanalizy, feminizmu, teorii queer i gender, studiów postkolonialnych i posthumanizmu. Stałym punktem odniesienia będą poglądy twórców dekonstrukcji i poststrukturalizmu (m.in. W. Benjamin, T. Adorno, G. Debord, J. Derrida, M. Foucault, J. Lacan, J. Kristeva, J-F. Lyotard, G. Deleuze) oraz teoretyków kultury wizualnej (m.in. A. Warburg, A. Danto, J. Baudrillard, R. Krauss, H. Foster, W. Welsch, H. Belting, W.J.T. Mitchell).

Szczególną uwagę poświęcimy analizie najnowszych strategii artystycznych, badawczych i kuratorskich (m.in. montaż alegoryczny, konceptualizm, nowy dokumentalizm, fotografia eksperymentalna, postkonceptualna analiza medium) oraz takim zagadnieniom jak ontologia i fenomenologia obrazu, antropologia wizualna, materialność i performatywność fotografii, konstruowanie płci kulturowej, preposteryjność czy postinternet.

422.00 PLN 46 godzin 9.17 PLN / h

Grupa K/3222/1

19.09.2017 - 05.12.2017 Lokalizacja: Kampus Centralny
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 19.09.2017 , wtorek 17:30 20:45 20 min
2 26.09.2017 , wtorek 17:30 20:45 20 min
3 03.10.2017 , wtorek 17:30 20:45 20 min
4 10.10.2017 , wtorek 17:30 20:45 20 min
5 17.10.2017 , wtorek 17:30 20:45 20 min
6 24.10.2017 , wtorek 17:30 20:45 20 min
7 31.10.2017 , wtorek 17:30 20:45 20 min
8 07.11.2017 , wtorek 17:30 20:45 20 min
9 14.11.2017 , wtorek 17:30 20:45 20 min
10 21.11.2017 , wtorek 17:30 20:45 20 min
11 28.11.2017 , wtorek 17:30 20:45 20 min
12 05.12.2017 , wtorek 17:30 20:15 20 min
422.00 PLN 46 godzin 9.17 PLN / h