Język VBA – praktyczne zastosowania w Excelu

N/2917 Prawo, Biznes i IT

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzowania zadań w Excelu i programowania makr w VBA od podstaw. Wymagana jest znajomość środowiska MS Excel na poziomie średnio zaawansowanym wraz z umiejętnością tworzenia formuł. Nie jest wymagana znajomość VBA.

1. Przypomnienie zagadnień Excela istotnych z punktu widzenia automatyzacji zadań i języka VBA.

 • struktura arkusza i skoroszytu,
 • adresowanie komórek, obszarów oraz arkuszy,
 • funkcje i formuły,
 • argumenty funkcji.

2. Podstawowe pojęcia związane z VBA, makrami i programowaniem.

 • nagrywanie makr,
 • automatyzacja pracy,
 • środowisko Excela do edytowania makr (edytor Visual Basic),
 • zmiana parametrów nagrywania i modyfikowanie makr,
 • uruchamianie i zabezpieczanie makr,
 • makra a programy.

3. Podstawy programowania w języku VBA.

 • wprowadzenie do programowania (omówienie podstawowych pojęć: język programowania, struktura danych, algorytm),
 • struktury danych w VBA (zmienne, tablice, typy),
 • deklarowanie i inicjowanie zmiennych,
 • operatory i wyrażenia w VBA,
 • instrukcje w VBA (pętle, instrukcje warunkowe),
 • używanie podstawowych instrukcji, operatorów i wyrażeń.

4. Dostęp do danych arkusza z poziomu makr VBA.

 • model obiektowy (obiekty, klasy, właściwości i metody),
 • reprezentacja elementów skoroszytu i arkusza w VBA (ważne obiekty: m.in. Application, Workbook, Worksheet, Range, Selection),
 • dostęp do danych w skoroszytach, plikach, arkuszach i komórkach.

5. Procedury i funkcje w VBA.

 • zastosowanie procedur i funkcji,
 • przekazywanie parametrów,
 • tworzenie nowych funkcji Excela.

6. Podstawy programowania algorytmów.

 • zapisywanie prostych algorytmów w VBA,
 • wykorzystanie algorytmów we własnych makrach.

7. Podstawy tworzenia interfejsów użytkownika.

 • wykorzystanie okien dialogowych,
 • proste formularze,
 • przypisywanie makra do elementu formularza.

8. Rozbudowa interfejsu użytkownika.

 • rodzaje formularzy w Excelu,
 • formanty formularza,
 • formanty ActiveX,
 • wprowadzanie i weryfikacja danych.

9. Wykrywanie i poprawnianie błędów w makrach VBA.

 • błędy kompilacji,
 • błędy uruchomienia,
 • naprawianie programów (sposoby debugowania w środowisku Visual Basic),
 • analiza kodu programów (czytanie makr własnych i innych).

10. Dobre praktyki programistyczne.

 • efektywne programowanie w VBA,
 • tworzenie czytelnego kodu,
 • makra w VBA a bezpieczeństwo aplikacji.

Na zajęciach jest wykorzystywane oprogramowanie MS Excel w wersji 2013.

341.00 PLN 30 godzin 11.37 PLN / h

Grupa N/2917/3

29.09.2017 - 08.12.2017 Lokalizacja: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 29.09.2017 , piątek 18:00 20:20 05 min
2 06.10.2017 , piątek 18:00 20:20 05 min
3 13.10.2017 , piątek 18:00 20:20 05 min
4 20.10.2017 , piątek 18:00 20:20 05 min
5 03.11.2017 , piątek 18:00 20:20 05 min
6 10.11.2017 , piątek 18:00 20:20 05 min
7 17.11.2017 , piątek 18:00 20:20 05 min
8 24.11.2017 , piątek 18:00 20:20 05 min
9 01.12.2017 , piątek 18:00 20:20 05 min
10 08.12.2017 , piątek 18:00 20:20 05 min

Grupa N/2917/4

25.09.2017 - 27.11.2017 Lokalizacja: Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 25.09.2017 , poniedziałek 18:00 20:20 05 min
2 02.10.2017 , poniedziałek 18:00 20:20 05 min
3 09.10.2017 , poniedziałek 18:00 20:20 05 min
4 16.10.2017 , poniedziałek 18:00 20:20 05 min
5 23.10.2017 , poniedziałek 18:00 20:20 05 min
6 30.10.2017 , poniedziałek 18:00 20:20 05 min
7 06.11.2017 , poniedziałek 18:00 20:20 05 min
8 13.11.2017 , poniedziałek 18:00 20:20 05 min
9 20.11.2017 , poniedziałek 18:00 20:20 05 min
10 27.11.2017 , poniedziałek 18:00 20:20 05 min
341.00 PLN 30 godzin 11.37 PLN / h