Rewolucje w sztuce

K/0252 Kultury i Idee
 1. Ekspresja pragnień w sztuce od paleolitu do awangardy. Jak doświadczenie religijne przekształca się w doświadczenie estetyczne?
 2. O początkach opowieści i opowieściach o początku: sny, wizje, mity, eposy – pojawienie się narracji, podmiotu, miary.
 3. Poza kanonem: na czym polega łamanie reguł w sztuce? Mimesis, kalokagathia, proporcje, harmonia, tragedia, katharsis.
 4. Jak pokazać niewidzialne, czyli o trudnych relacjach sztuki i transcendencji od średniowiecza do postmodernizmu. Symbole i alegorie, ikonoklazm, claritas, wzniosłość, nieskończoność.
 5. W blasku światła – od złocenia do stroboskopów. Znaczenie i oddziaływanie kolorów, światłocień, sfumato, impresjonizm, fotografia.
 6. Tkacze iluzji, czyli dialektyka pokazywania i skrywania: złudzenia wzrokowe, ukryte znaczenia, lustra, anamorfozy.
 7. Ważne jak: techniki artystyczne i ich wpływ na przemiany w sztuce.
 8. Szkice z ulicy, czyli piękno historyczne: przemijalność, moda, scenki rodzajowe, dandyzm, architektura miast, design.
 9. Wielka Awangarda – wielka rewolucja. Antysztuka, antyestetyzm, aleatoryzm.
 10. Wnętrze i zewnętrze: granice dzieła i granice sztuki, rama, faktura, szczegół, kontur, połać, utrata materialności.
 11. Dlaczego zniknął oryginał? Problem autentyczności i reprodukcji. Dzieło w otoczeniu innych dzieł: kolekcje, katalogi, asamblaż, palimpsest, cytaty, nawiązania.
 12. Od rzemieślnika do geniusza, czyli kim jest artysta? Twórca, działacz, komentator, śmierć autora. Autoportret, podmiot, styl, proces twórczy.
 13. Odbiorca: neofita, widz, uczestnik, krytyk, ekspert, współtwórca?
 14. Sztuka w służbie władzy i sztuka zbuntowana: propaganda, karykatura, sztuka krytyczna, sztuka mniejszości.
 15. Sztuka świata – wybrane estetyki pozaeuropejskie. Nawiązania i inspiracje.
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa K/0252/3

20.09.2017 - 20.12.2017 Lokalizacja: Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 20.09.2017 , środa 18:15 20:15 05 min
2 27.09.2017 , środa 18:15 20:15 05 min
3 04.10.2017 , środa 18:15 20:15 05 min
4 11.10.2017 , środa 18:15 20:15 05 min
5 18.10.2017 , środa 18:15 20:15 05 min
6 25.10.2017 , środa 18:15 20:15 05 min
7 08.11.2017 , środa 18:15 20:15 10 min
8 22.11.2017 , środa 18:15 20:15 10 min
9 29.11.2017 , środa 18:15 20:15 10 min
10 06.12.2017 , środa 18:15 20:15 10 min
11 13.12.2017 , środa 18:15 20:15 10 min
12 20.12.2017 , środa 18:15 20:15 10 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h