Jak może zmienić się człowiek po uszkodzeniu mózgu. Co warto wiedzieć i co można zrobić

C/0207 Nauka i Środowisko

Słuchacze poznają szeroki kontekst związku między funkcjami mózgu a codziennym życiem – zarówno w zdrowiu jak i w chorobie neurologicznej. Możliwe następstwa choroby neurologicznej w sferze poznawczej przedstawione zostają w kontekście społecznym i w ujęciu psychologicznym oraz neuropsychologicznym.

Zajęcia omawiają i systematyzują następujące wątki:

 1. Jak zbudowany jest mózg i jakie są jego funkcje.
 2. Czym jest mózg, umysł, osobowość, zachowanie i życie w zdrowiu a w chorobie.
 3. Jak dynamika procesu chorowania i zdrowienia wpływa na osobę chorującą i na jej otoczenie.
 4. Czym są funkcje poznawcze w kontekście tzw. „ja” osobowego.
 5. Czym są i jak przejawiają się dysfunkcje poznawcze, np. wzrokowo – przestrzenne, pamięci, mowy, inne.
 6. Jakie są techniki dobrej komunikacji, np. w praktyce medycznej i w codzienności z osobą doświadczającą dysfunkcji poznawczych.
 7. Jakie są alternatywne formy komunikacji (np. z osobą w afazji).
 8. Jak wykorzystywać sztukę w aktywnym wspieraniu procesu zdrowienia.
 9. Co najbardziej frustruje osoby doświadczające następstw choroby neurologicznej.
 10. Jak zróżnicować objawy pierwotne od wtórnych.
 11. Jakie są techniki aktywnego wspierania naturalnych procesów naprawczych w chorobie neurologicznej (jak wykorzystywać plastyczność mózgową).
 12. Co to jest więź społeczna i adaptacja do chorób.
 13. Jakie są psychologiczne aspekty i następstwa chorowania.
 14. Co robić, gdy pojawia się depresja „po-udarowa”, nasilony lęk, stres pourazowy (PTSD), labilność emocjonalna, inne.
385.00 PLN 42 godzin 9.17 PLN / h

Grupa C/0207/4

04.11.2017 - 15.01.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 04.11.2017 , sobota 15:00 18:00 30 min
2 18.11.2017 , sobota 15:00 18:00 30 min
3 25.11.2017 , sobota 15:00 18:00 30 min
4 02.12.2017 , sobota 15:00 18:00 30 min
5 09.12.2017 , sobota 15:00 18:00 30 min
6 16.12.2017 , sobota 15:00 18:00 30 min
7 08.01.2018 , poniedziałek 18:00 21:00 30 min
8 09.01.2018 , wtorek 17:30 21:00 30 min
9 10.01.2018 , środa 18:00 21:00 30 min
10 11.01.2018 , czwartek 17:30 21:00 30 min
11 13.01.2018 , sobota 15:00 18:00 30 min
12 15.01.2018 , poniedziałek 17:30 21:00 30 min
385.00 PLN 42 godzin 9.17 PLN / h