Umysł zależny od mózgu, czyli jak jest zbudowany i jak działa mózg

C/0223 Nauka i Środowisko

Słuchacze dowiadują się jak powstaje i działa mózg oraz czym jest umysł w świetle najnowszej wiedzy i w kontekście codziennego życia.


Zajęcia omawiają i systematyzują następujące wątki:

  1. Podstawy anatomii mózgu, np. jak powstaje i czym jest podstawowa komórka mózgowa neuron, czym są i jaka jest rola sieci neuronowych, jaka jest topografia kory mózgowej i jak wyglądają inne struktury mózgowe.
  2. Jaki jest związek między mózgiem a umysłem, np. rola kory mózgowej w myśleniu słowami, rola płatów skroniowych w spostrzeganiu koloru.
  3. Kiedy mózg boi się i jak doświadcza emocji, np. aktywność struktur podkorowych i doświadczanie lęku.
  4. Jak mózg spostrzega świat, czyli jak widzimy, słyszymy, czujemy i czy to, co widzimy jest takie naprawdę.
  5. Jak mózg myśli i rozwiązuje problemy, czyli co to jest myślenie i czy można nie myśleć oraz czym dla mózgu są problemy.
  6. Jak mózg reaguje na stres, czyli jak neurony uczą się stresu i czy można mieć na to wpływ.
  7. Jak bada się mózg, czyli po co jest EEG, jak działa Funkcjonalny Rezonans Magnetyczny i inne metody badania mózgu oraz jaką pełnią rolę w nauce i w diagnostyce medycznej.
  8. Jak można korzystać w codzienności z wiedzy o mózgu i funkcjach umysłowych.
  9. Co robić, by usprawniać swój mózg i swoje funkcje umysłowe, np. uczenie się, pamięć, koncentrację.
  10. Czym dla mózgu jest życie społeczne, kultura i sztuka, czyli jaką rolę w aktywności mózgu i umysłu pełni więź społeczna, oddziaływania kultury i twórczość artystyczna.
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa C/0223/5

18.09.2017 - 04.12.2017 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 18.09.2017 , poniedziałek 18:30 21:00 15 min
2 02.10.2017 , poniedziałek 18:30 21:00 15 min
3 16.10.2017 , poniedziałek 18:30 21:00 15 min
4 23.10.2017 , poniedziałek 18:30 21:00 15 min
5 30.10.2017 , poniedziałek 18:30 21:00 15 min
6 06.11.2017 , poniedziałek 18:30 21:00 15 min
7 13.11.2017 , poniedziałek 18:30 21:00 15 min
8 20.11.2017 , poniedziałek 18:30 21:00 15 min
9 27.11.2017 , poniedziałek 18:30 21:00 15 min
10 04.12.2017 , poniedziałek 18:30 21:00 15 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h