Debaty publiczne w teorii i praktyce

C/3307 Człowiek i Społeczeństwo

Pierwszych pięć spotkań poświęconych zostanie omówieniu teorii argumentacji. Podczas nich:

 1. Słuchacz pozna rodzaje argumentów oraz dowie się, w jaki sposób oceniać wartość argumentacji pod względem formalnym.
 2. Omówione zostaną typowe struktury argumentacyjne z uwzględnieniem miejsca tezy w danej wypowiedzi.
 3. Przedstawione zostaną typowe błędy wnioskowania.

Pozostałe spotkania polegać będą na przeprowadzeniu następujących rodzajów debat:

 • debata "za i przeciw",
 • debata oksfordzka,
 • dyskusja panelowa,
 • akwarium,
 • dyskusja z zaproszonym gościem,
 • dyskusja punktowana.

Temat spotkania ustala Prowadzący z odpowiednim wyprzedzeniem. Każda debata kończy się podsumowaniem w postaci przeanalizowania jej przebiegu. Stawiane będą następujące pytania:

 • które momenty debaty były kluczowe?
 • co należy ulepszyć w kolejnej debacie?
 • które argumenty były najbardziej przekonujące?

O tym, które formy debaty zostaną przeprowadzone po raz drugi, zadecydują Słuchacze. Jeśli wszyscy Słuchacze danych zajęć wyrażą na to zgodę, zajęcia mogą zostać nagrane (obraz i dźwięk) w celu jej późniejszej analizy. Słuchacze mogą sprawdzać się w różnych funkcjach – uczestnika dyskusji, obserwatora albo moderatora debaty.

 

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa C/3307/1

05.10.2017 - 18.01.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 05.10.2017 , czwartek 17:45 19:15 00 min
2 12.10.2017 , czwartek 17:45 19:15 00 min
3 19.10.2017 , czwartek 17:45 19:15 00 min
4 26.10.2017 , czwartek 17:45 19:15 00 min
5 02.11.2017 , czwartek 17:45 19:15 00 min
6 09.11.2017 , czwartek 17:45 19:15 00 min
7 16.11.2017 , czwartek 17:45 19:15 00 min
8 23.11.2017 , czwartek 17:45 19:15 00 min
9 30.11.2017 , czwartek 17:45 19:15 00 min
10 07.12.2017 , czwartek 17:45 19:15 00 min
11 14.12.2017 , czwartek 17:45 19:15 00 min
12 21.12.2017 , czwartek 17:45 19:15 00 min
13 04.01.2018 , czwartek 17:45 19:15 00 min
14 11.01.2018 , czwartek 17:45 19:15 00 min
15 18.01.2018 , czwartek 17:45 19:15 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h