Jak korzystać z ogólnodostępnych informacji przestrzennych o środowisku, czyli podstawowy kurs GIS dla każdego

S/2979 Nauka i Środowisko

Program kursu przewiduje 9 spotkań. Poniżej przedstawiono ramowy opis zajęć, który w zależności od poziomu zaawansowania Słuchaczy i ich dodatkowych oczekiwań może ulec modyfikacjom. Każde zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym przy jednostkach roboczych pracowni lub przy komputerach prywatnych. Konsultacje dotyczące przygotowania pracy zaliczeniowej odbywać się będą poza zajęciami, chyba, że wskazany problem będzie dotyczył większej ilości Słuchaczy.

1–2. Co to jest GIS? Założenia i zasady funkcjonowania technik i systemów informacji geoprzestrzennych. Interfejs oprogramowania i główne narzędzia. Zasady sporządzania załączników graficznych (map).

3. Polskie układy współrzędnych, sposoby transformacji danych pomiędzy układami.

4-5. Modele danych: wektorowe i rastrowe, sposoby konwersji danych. Tworzenie własnych danych geoprzestrzennych.

6-7. Zewnętrzne źródła danych (repozytoria, przeglądarki, geoportale, serwisy WMS).

8-9. Wielokryterialne analizy przestrzenne o różnym stopniu skomplikowania, w tym wykorzystujące dane 3D (modele wysokościowe, analiza nachylenia zboczy, ekspozycji stoków).

440.00 PLN 30 godzin 14.67 PLN / h

Grupa S/2979/2

10.10.2017 - 19.12.2017 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 10.10.2017 , wtorek 17:30 20:00 15 min
2 17.10.2017 , wtorek 17:30 20:00 15 min
3 24.10.2017 , wtorek 17:30 20:00 15 min
4 07.11.2017 , wtorek 17:30 20:00 15 min
5 14.11.2017 , wtorek 17:30 20:00 15 min
6 21.11.2017 , wtorek 17:30 20:00 15 min
7 28.11.2017 , wtorek 17:30 20:00 15 min
8 05.12.2017 , wtorek 17:30 20:00 15 min
9 12.12.2017 , wtorek 17:30 20:00 15 min
10 19.12.2017 , wtorek 17:30 20:00 15 min
440.00 PLN 30 godzin 14.67 PLN / h