Efektywne zarządzanie własną drogą życiową

C/3019 Człowiek i Społeczeństwo

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie warsztatów z Efektywnego zarządzania własną drogą życiową będą przydatne każdemu, kto pragnie działać świadomie i skuteczniej kierować własnym życiem. Podczas warsztatu teoretyczna wiedza z zakresu psychologii i socjologii zostanie przepleciona z doświadczeniem życiowym Słuchaczy. Zajęcia te skierowane są do osób, które w aktywny sposób chcą pracować nad swoimi zasobami, ale też zwiększać (na ile to możliwe) swój dobrostan. Główne tematy:

  1. Psychologia rozwoju człowieka dorosłego – czyli o czym czasem nie wiemy, a może wpływać na nasze życie.
  2. Rozwój osobisty (luki kompetencyjne czy talenty), diagnoza oraz praca z silnymi i słabymi stronami.
  3. Kompetencja biograficzna – jak refleksja rzeczywiście może wzbogacić nasze życie (narzędzia wspomagające myślenie biograficzne).
  4. Zarządzanie sobą w czasie – priorytety, wartości, wyznaczanie celów (m.in. model GROW) i „warsztat w warsztacie” czyli tworzenie własnej Mapy Celów.
  5. Orientacje temporalne – diagnoza i analiza wad i zalet poszczególnych orientacji.
  6. Podstawowe zagadnienia związane z komunikacją czyli jak VUP-y potrafią zmniejszać naszą skuteczność życiową.

Z uwagi na szczególną tematykę zajęć, warsztat podzielony jest na minimum dwa spotkania, między którymi będzie przynajmniej kilka dni „wolnego”. Ta zaplanowana przerwa, jest wpisana w proces uczenia się. W tym czasie Słuchacze zyskają przestrzeń na namysł i refleksje, z których będziemy korzystać w dalszej części warsztatu.


Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi: burze mózgów, ćwiczenia w grupach i dyskusje moderowane. W planie jest też pokaz krótkiego filmu, prezentacje, mini-wykłady i testy diagnostyczne.

367.00 PLN 40 godzin 9.18 PLN / h

Grupa C/3019/3

30.09.2017 - 08.10.2017 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 30.09.2017 , sobota 09:00 17:30 60 min
2 01.10.2017 , niedziela 09:00 17:30 60 min
3 07.10.2017 , sobota 09:00 17:30 60 min
4 08.10.2017 , niedziela 09:00 17:30 60 min

Grupa C/3019/4

04.11.2017 - 02.12.2017 Lokalizacja: Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 04.11.2017 , sobota 09:00 17:30 60 min
2 05.11.2017 , niedziela 09:00 13:30 00 min
3 18.11.2017 , sobota 09:00 17:00 60 min
4 19.11.2017 , niedziela 09:00 17:00 60 min
5 02.12.2017 , sobota 09:30 13:30 00 min
367.00 PLN 40 godzin 9.18 PLN / h