Człowiek na planecie Ziemia – czy jesteśmy dla siebie zagrożeniem?

S/3344 Nauka i Środowisko

Kurs przybliży Słuchaczowi przyczyny i konsekwencje zmian zachodzących w ekosystemie planety pod wpływem działalności człowieka jako gatunku. Kurs przybliży też Słuchaczowi zagrożenia związane ze zmianami zachodzącymi w globalnym społeczeństwie, osadzając je w kontekście współczesnej wiedzy biologicznej.

Podczas kursu omówione zostaną – w formie wykładów i następujących po nich dyskusji – zagadnienia:

1. Rozrost populacji ludzkiej i wejście w Antropocen – epokę szybkich zmian.
2. Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu oraz konsekwencje zmian.
3. Groźba utraty integralności biosfery poprzez niszczenie różnorodności biologicznej.
4. Globalne zaburzenia obiegu pierwiastków – pustynnienie i przeżyźnienie.
5. Brak lasu, brak mokradła, brak wody – dalekosiężne konsekwencje zmian użytkowania lądów.
6. Wprowadzanie do środowiska nowych substancji i nowych form życia – skażenia i GMO.
7. Epidemie, choroby cywilizacyjne i starzenie się populacji ludzkiej.
8. Wirtualizacja i automatyzacja – odejście czy powrót do człowieka?
9. Nierówności, spiski oraz wojny, czyli czego się boimy.
10. Granice planetarne i poszukiwanie nowego ładu społecznego.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa S/3344/1

05.10.2017 - 07.12.2017 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 05.10.2017 , czwartek 18:00 20:15 00 min
2 12.10.2017 , czwartek 18:00 20:15 00 min
3 19.10.2017 , czwartek 18:00 20:15 00 min
4 26.10.2017 , czwartek 18:00 20:15 00 min
5 02.11.2017 , czwartek 18:00 20:15 00 min
6 09.11.2017 , czwartek 18:00 20:15 00 min
7 16.11.2017 , czwartek 18:00 20:15 00 min
8 23.11.2017 , czwartek 18:00 20:15 00 min
9 30.11.2017 , czwartek 18:00 20:15 00 min
10 07.12.2017 , czwartek 18:00 20:15 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h